Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020. Trường THCS Bình Thành  còn thiếu 03 chỉ tiêu giáo viên làm việc tại trường.Trường THCS Bình Thành thông báo tuyển hợp đông lao ...