Thursday, 28/05/2020 - 11:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thành

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017

http://fn.thainguyen.edu.vn/UploadImages/thcsbinhthanh/1418981915626_tkb.jpg

TKB HKI 16 - 17.docTRƯỜNG THCS BÌNH THÀNH

THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016 - 2017

Thứ

​Lớp

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

Ngày nghỉ GV

Hai

1

2

3

4

5

Chào cờ

CN – Tuyết

NN – Thượng

Văn – Thảo

Toán – Hùng

Chào cờ

Toán - Hùng

Sinh – Long

Lý – Hồng

Văn - Thảo

Chào cờ

Nhạc – Minh

Văn – Sắc

Địa – Long

Toán – Chính

Chào cờ

Sử – Sắc

Toán – Chính

GD – Oanh

Văn - Sắc

Chào cờ

NN – Thượng

Sinh -Nhị

Toán –Thịnh

Sử - Oanh

Chào cờ

Toán - Thịnh

Văn -Oanh

Sinh -Nhị

CN – Hồng

Chào cờ

TD - Chính

Văn – Thảo

Toán – Đô

NN – Điện

 

Ba

1

2

3

4

5

Sử - Tuyết

Lý – Hồng

Toán – Hùng

Nhạc – Đạt

Toán – Hùng

CN – Tuyết

NN – Thượng

MT - Minh

Sử - Sắc

Toán – Chính

Văn – Sắc

Văn – Sắc

Nhạc – Minh TD – Hùng

Sinh – Nhị

Toán – Chính

NN – ThượngVăn - Oanh

Văn - Oanh

Hóa - Nhị

CN – Hồng

TD – Chính

Sinh - Nhị

CN – Hồng

Tin - Đô

Tin - Đô

Sinh - Hậu

Nhạc – Minh

Toán - Đô

Sử -Oanh

HN – Thượng

Thảo

Long

Thịnh

Điện

1

2

3

4

5

NN – Thượng

Văn – Thảo

Văn – Thảo

Toán – Hùng

Địa – Long

NN – Thượng

TD – Đạt

Văn – Thảo

Toán - Hùng

TD - Hùng

Sử - Sắc

Toán – Chính

Địa - Long CN –Thịnh

NN – Điện

Địa – Long

Sử - Sắc

Văn – Sắc

Toán - Chính

Toán – Thịnh

TD – Chính

Văn - Oanh

Tin – Đô

Tin - Đô

Văn - Oanh

Văn - Oanh

Toán – Thịnh

NN – Thượng

GD - Sinh

TD - Chính

Toán - Đô

CN – Đô

NN – Điện

Văn – Thảo

Minh

Hồng

Nhị

Hậu

Năm

1

2

3

4

5

Địa - Long

CN –Tuyết

Sinh – Long

Toán - Hùng

Văn – Thảo

Toán - Hùng

GD – Hậu

NN – Thượng

Văn – Thảo

Sinh – Nhị MT - Minh

GD – Oanh

Toán - Chính

NN – Điện

MT - Minh

TD - Hùng

Toán - Chính

NN – Điện

CN – Thịnh

Lý – Hồng

Toán – Thịnh

Sinh - Nhị

Văn -Oanh

NN – Thượng

TD – Chính

Sử - Oanh

Toán – Thịnh

NN – Thượng

Địa - Long

Sinh - Hậu

Lý – Hồng

Văn – ThảoHóa- Nhị

GD – Tuyết

Đạt

Sắc

Mai

Đô

Sáu

1

2

3

4

5

TD –Đạt

MT – Minh

GD – Hậu

Văn – Thảo

Sử – Tuyết

TD – Đạt

Nhạc – Đạt

CN - Tuyết

Sinh – Nhị

CN – Thịnh

NN – Điện

Lý – Hồng

Văn – Sắc

Địa - Long

Văn – Sắc

Văn – Sắc

Sinh – Nhị

Lý – Hồng

Sử - Oanh

Địa - Long

Nhạc – Minh

Toán – Thịnh

GD - Sinh

Nhạc – Minh

Sử - Oanh

Toán – Thịnh

Văn - Oanh

Hóa –Nhị

Lý – Hồng

Văn – ThảoVăn – Thảo

Địa – Long

Toán – Đô

Chính

Hùng

Thượng

Thương

Bảy

1

2

3

4

5

Sinh - Long

TD – Đạt

Toán - Hùng

NN – Thượng

SH – Hùng

Văn –Thảo Văn – Thảo Sinh - Long

Toán - Hùng

SH – Thượng

Văn – Sắc

TD – HùngNN – Điện

Toán - Chính

SH – Điện

NN – Điện

Toán – Chính

Văn – Sắc

CN – Thịnh

SH – Sắc

TD – Chính

CN – Hồng Hóa – Nhị

MT - Minh

SH – Minh

NN – Thượng

Hóa –Nhị

MT - Minh

Lý – Hồng

SH – Thịnh

Hóa- Nhị

Toán - Đô

Văn – Thảo

Địa - Long

SH – Đô

Thắm

Sinh

Oanh

Tuyết

GV

CN

Hùng

Thượng

Điện

Sắc

Minh

Thịnh

Đô

 

HN lớp 9 dạy theo thời khóa biểu tuần 4 hàng tháng

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 29/8/2016.

Tác giả: admin

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 483
Năm 2020 : 2.089