Friday, 07/10/2022 - 19:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thành

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG TRƯỜNG THCS BÌNH THÀNH

Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm có đội ngũ đảng viên trẻ kế cận, những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong trường THCS Bình Thành được đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, Chi ủy, Chi bộ trường THCS đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ với học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức các phong trào thi đua... thông qua các đợt sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, gặp mặt, tọa đàm,... giúp cho quần chúng nhận thức rõ hơn lý tưởng, định hướng mục tiêu, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng.

Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Được sự quan tâm của Đảng bộ xã Bình Thành, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Phan Đình Hùng, Trần Thị Mai. Với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ , các tổ chức đoàn thể trong trường THCS Bình Thành, hai quần chúng đã vinh dự nhận được quyết định kết nạp đảng của Ban thường vụ huyện ủy Định Hóa..

Ngày 13 tháng 4 năm 2022 Chi bộ trường THCS thuộc Đảng bộ xã Bình Thành long trọng tổ chức kết nạp đảng cho 2 quần chúng: Phan Đình Hùng và Trần Thị Mai theo đúng điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2022

Toàn thể Chi bộ làm lễ chào cờ

 

Đồng chí Trần Văn Hùng - BTCB đọc quyết định kết nạp đảng cho hai đảng viên mới

 

Đồng chí Trần Văn Hùng - BTCB trao quyết định kết nạp đảng cho hai đảng viên mới

Hai đồng chí đảng viên mới tuyên thệ

Đồng chí Trần Văn Hùng - BTCB nối rõ quền hạn của đảng viên mới, phân công đảng viên theo dõi hai đảng viên mới

Đồng chí Dương Văn Điệp Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Thành phát biểu chúc mừng hai đảng viên mới, chúc mừng Chi bộ.

Hai đồng chí đảng viên mới chụp ảnh lưu niệm với đại biểu và Chi ủy

Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm của Chi bộ trường THCS, cấp ủy nhà trường luôn chủ động trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên) có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Đặc biệt, tổ chức đoàn thanh niên - đội hậu bị tin cậy của Đảng đã chú trọng tổ chức học tập, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên thanh niên, chăm lo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua đã tạo môi trường lành mạnh cho thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp ủy đảng đã làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng để phát triển Đảng cũng như việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Việc xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình đảng, đề nghị cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đều được tập thể các cấp ủy họp, thống nhất lựa chọn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Trong năm học 2021 - 2022, Chi bộ đã kết nạp được 02 đảng viên, giới thiệu đi học lớp đối tượng Đảng 01 quần chúng tiêu biểu.

Đội ngũ đảng viên mới kết nạp luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hằng năm đều được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp kết nạp người vào Đảng vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Các cấp ủy kịp thời phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, 100% đảng viên mới kết nạp được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên thuộc chi bộ hiện gặp một số khó khăn do nguồn cán bộ tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị ngày càng hạn chế; thường xuyên phải thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã ảnh hưỏng không nhỏ đến công tác tạo nguồn phát triển đảng hoặc khó khăn trong công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ đối tượng kết nạp vào Đảng.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xác định cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đối với công tác phát triển Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động, nhất là đối với lực lượng lao động trẻ, lực lượng là đoàn viên thanh niên. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng để thông qua đó lựa chọn những cá nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Cấp ủy các cấp chủ động rà soát, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch và giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế của đon vị. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên cả ở nơi công tác và nơi cư trú.../.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 971
Năm 2022 : 11.297