Friday, 07/10/2022 - 19:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thành

Báo cáo tình hình triển khai dạy học trực tuyến qua mạng internet, qua truyền hình để hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÌNH THÀNHĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:         /BC-THCS

Bình Thành, ngày 8 tháng 4 năm 2020

 

  

 

 

BÁO CÁO

Tình hình triển khai dạy học trực tuyến qua mạng internet, qua truyền hình để hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020

 

Thực hiện Công văn số 143/PGDDT ngày 7 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo Định Hóa về việc báo cáo tình hình triển khai dạy học trực tuyến qua mạng internet, qua truyền hình để hoàn thành chương trình năm học 2019 – 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Trường THCS Bình Thành báo cáo tình hình triển khai dạy học trực tuyến qua mạng internet, qua truyền hình để hoàn thành chương trình năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Quy mô trường, lớp: Trường có 08 lớp với 204 học sinh.

2. Đội ngũ CBGVNV: Tổng số CBGVNV: 22; Nữ: 12, trong đó:

+ Biên chế: 20; Hợp đồng: 02.

+ Quản lí: 02; Giáo viên: 16; Nhân viên: 04.

+ Trình độ: Thạc sĩ: 0; Đại học: 13; Cao đẳng: 04; Trung cấp: 03; Đảng theo học đại học: 02;

3. Về CSVC: Trường có 8 phòng học, 03 phòng bộ môn, 01 phòng nghe nhìn, 01 phòng tin học gồm 21 máy tính có kết nội internet, 01 phòng thiết bị dạy học. Có đủ các phòng chức năng (Phòng truyền thống, Thư viện, Y tế trường học, Phòng đội, Tổ Chuyên môn, Văn thư). Có đầy đủ phòng làm việc cho lãnh đạo, Công đoàn, các tổ chuyên môn.

II. NHỮNG BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

1. Công tác xây dựng kế hoạch

Căn cứ các văn bản hương dẫn, điều kiện thực tế của trường. Trường THCS Bình Thành xây dựng kế hoạch số 34/KH-THCS ngày 09 tháng 02 năm 2020 về triển khai các giải pháp học trực tuyến qua internet và truyền hình cho học sinh, kế hoạch số 55/KH-THCS ngày 01 tháng 4 năm 2020 về triển khai dạy học internet và truyền hình cho học sinh.

2. Tổ chức thực hiện

Tổ chuyên môn giao cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm liên hệ, phối hợp với cha mẹ học sinh, vận động cha mẹ học sinh tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh tiếp cận được kiến thức.

Giáo viên chủ nhiệm lập zalo theo nhóm lớp và thường xuyên đôn đốc học sinh học tập và hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao.

Giáo viên bộ môn giao nhiệm vụ cho học sinh bằng cách củng cố kiến thức đã học, dạy trực tuyến qua zoom, gửi lịch phát sóng qua truyền hình, học qua olm, học qua các đường link.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Giao nhiệm vụ cho học sinh bằng cách củng cố kiến thức đã học qua zalo 100% giáo viên đã thực hiện, có khoảng 50% học sinh tham gia.

Dạy trực tuyến qua zoom mỗi giáo viên dạy thử nghiệm 1 tiết, số học sinh tham gia khoảng 30% .

Học qua truyền hình khoảng 30% học sinh tham gia.

Học qua olm các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh 30% học sinh tham gia.

Học qua các đường link một số ít học sinh tham gia.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Đối với nhà trường

Xây dựng kế hoạch nhà trường dựa trên hướng đẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 – 2020 của Bộ giáo dục ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Tập huấn dạy học trực tuyến trên vn.edu.

2. Đối với tổ chuyên môn

Hướng dẫn giáo viên dạy học trực tuyến;

Thẩm định bài giảng trước khi giáo viên dạy học trực tuyến;

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm

Tiếp tục liên hệ với gia đình học sinh, phân tích vai trò của học trực tuyến khi học sinh tạm dừng đến trường.

4. Đối với giáo viên bộ môn

Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình tinh giảm của Bộ giáo dục.

Dạy học trực tuyến trên nv.edu từ ngày 13 tháng 4 năm 2020.

5. Đối với cha mẹ học sinh

Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh nắm bắt được kiến thức học kì II năm học 2019 – 2020.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai dạy học trực tuyến qua mạng internet, qua truyền hình để hoàn thành chương trình năm học 2019 – 2020 của trường THCS Bình Thành./.

 

Nơi nhận:

- Sở GĐ&ĐT (Để b/c);

- Phòng GDĐT (Để b/c);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Hùng

 

 

Báo cáo dạy học trực tuyến (2).doc

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 971
Năm 2022 : 11.297